Reset Search
 
Artikel

Release Notities Versie 1.14.x

Support article

 
Datum van laatste wijziging21-8-2019 12:57
OverzichtRelease Notities Versie 1.14.x
Content

Releas Notities Versie 1.14.x

 • Release datum: 18 april 2018
 • Samenvatting: verbeteringen met betrekking tot de functionaliteit en prestaties van het uploadcentrum werden gerealiseerd in deze release, de editor voor gegevensdefinitie werd verbeterd vanwege fouten bij het toevoegen van vertalingen aan een DCD, een bug voor het resetten van een wachtwoord is opgelost, inconsistenties in de registratiestatus zijn aangepakt
 

Nieuwe functies

 • De stroomvelden 'NIHII-nummer specialist', 'NIHII-nummer apotheker' en 'NIHII-nummer voorschrijver' worden uitgebreid om NISS-codes aanvullend toe te staan ​​voor RCT-registratie
 • Als een upload via het uploadcentrum niet onmiddellijk kan starten vanwege het lopende proces op de achtergrond, wordt de gebruiker op de hoogte gesteld
 

Veranderingen

 • Prestatieverbeteringen voor het uploadcentrum, berichten- en vertaalmogelijkheden
 • In het uploadcentrum van de HD4DP bevat de sectie 'Uploaden' een tabel met details over elke geüploade CSV-lijn, inclusief de klikbare werkstroom-ID. Wanneer u op de workflow-ID klikt, wordt deze registratie nu geopend in een nieuw tabblad
 • Voor CSV-uploads, wanneer de optie 'automatisch verzenden' is geselecteerd, worden alleen de registraties die niet kunnen worden ingediend, geïndexeerd

Bugfixes

 • Vertalingen uploaden in de DDE voor meerdere talen opgelost
 • Prestatieverbeteringen voor zeer grote CSV-bestanden
 • Niet alle velden zijn door het uploadcentrum onder bepaalde voorwaarden correct geüpload
 • Het uploaden van een CSV via het uploadcentrum en het instellen van 'overwrite' en 'database' resulteert niet langer in een fout
 • Het opnieuw instellen van een wachtwoord door een gebruiker vanuit het inlogscherm werd niet uitgevoerd en inloggen met nieuw wachtwoord was niet meer mogelijk wanneer het wachtwoord speciale tekens bevatte zoals +,!,? ...
 • De update van de statussen in de lijstweergave van HD4RES voor correcties verzonden van HD4RES naar HD4DP-registraties was niet correct gesynchroniseerd met de status "Gevraagde correcties"

Feedback

 

Was this article helpful?


   

Feedback

Please tell us how we can make this article more useful.

Characters Remaining: 255