Reset Search
 
Artikel

Release Notes versie 1.12.x

Support article

 
Datum van laatste wijziging21-8-2019 12:56
OverzichtRelease Notes versie 1.12.x
Content

Release Notes Versie 1.12.x

 • Release datum: 03/11/2017
 • Samenvatting: geweigerde registraties accepteren, bijlage toevoegen door te slepen, nieuwe versies van pdf templates activeren, gegevens afleiden uit het rijksregister nummer bij het opladen van een CSV bestand, performantie verbeteringen voor referentie lijsten, dubbele gebruikers in een systeem vermijden, de huidige data collectie visualiseren, nieuwe mogelijkheden voor numerieke en keuzevelden. 
 

Nieuwe functionaliteiten

HD4DP

 • Als een onderzoeker niet of niet tijdig antwoord ontvangt in verband met aangevraagde correcties heeft hij de mogelijkheid op de registraties alsnog te accepteren of weigeren. De onderzoeker kan zo verder werken met de aangeleverde data ondanks het ontbreken van correcties. 
 
 • Het is mogelijk om bijlages toe te voegen aan registraties door gebruik te maken van het slepen naar het betreffende veld.
User-added image
 • Wanneer een pdf template gewijzigd wordt kan een gebruiker met administrator rechten de nieuwe versie activeren door de setting template te updaten en eerdere versies over te zetten naar de nieuwe versie. 
User-added image
 • Niet numerieke tekens worden verwijderd tijdens het kopiëren van het rijksregister nummer van een patiënt om het kopiëren van data naar andere tools of applicaties te vereenvoudigen. 
User-added image

 

HD4RES

 • Het Technisch Platform Registraties (TPR) stelt derde partijen in staat om de technologie en beveiligingsinfrastructuur van Healthdata te gebruiken bij het verzamelen van data voor ziekenhuizen. Op die manier worden de data steeds op een uniforme en veilige manier doorgegeven aan de betrokken instellingen. Deze werkwijze wordt onder andere gebruikt door het Belgisch Kankerregister. 
 
 • Als een onderzoeker niet of niet tijdig antwoord ontvangt in verband met aangevraagde correcties heeft hij de mogelijkheid op de registraties alsnog te accepteren of weigeren. De onderzoeker kan zo verder werken met de aangeleverde data ondanks het ontbreken van correcties.
 
 • Wanneer een pdf template gewijzigd wordt kan een gebruiker met administrator rechten de nieuwe versie activeren door de setting template te updaten en eerdere versies over te zetten naar de nieuwe versie.
User-added image
 

Wijzigingen

HD4DP

 • De performantie van de referentielijsten werden verbeterd om het gebruiksgemak van de eindgebruiker te verhogen. Er worden slechts 20 resultaten getoond wanneer een referentielijst geopend worden. De resultaten worden nauwkeuriger naarmate de zoekterm uitgebreid wordt. Op deze manier zal de lijst sneller getoond kunnen worden. De mogelijkheid om de volledige lijst te tonen blijft bestaan. 
User-added image
 • Wanneer nieuwe registraties opgeladen worden met een CSV bestand, worden niet enkel de ingevulde velden toegevoegd aan het register, ook de geboortedatum en het geslacht wordt afgeleid en toegevoegd wanneer het rijksregister nummer aanwezig is. 
 
 • De geselecteerde data collectie blijft steeds zichtbaar in de linker kolom van het scherm:
User-added image
 • De uitleg bij fouten en waarschuwingen werden uitgebreid om de eindgebruiker een duidelijker beeld te geven van de oorzaak ervan.
 
 • Een medewerker kan slechts éénmaal een aanvraag voor een gebruiker in HD4DP indienen. Op basis van het email adres wordt indien nodig de aanvraag geweigerd. Op deze manier worden dubbele gebruikers in het systeem vermeden.
 

HD4RES

 • De geselecteerde data collectie blijft steeds zichtbaar in de linker kolom van het scherm:
 User-added image
 
 • Een keuzeveld dat standaard getoond wordt als een checkbox kan nu ook getoond worden als een dropdown in  HD4RES. 
User-added image
 • Het aantal cijfers dat ingegeven kan worden voor en na de komma kan vastgelegd worden in de eigenschappen van een veld door gebruik te maken van "masks". Dit zal invoerfouten voorkomen bij het ingeven van de data door de eindgebruiker.
User-added image
 
 

Verbeteringen

HD4DP

 • De "elastic search" is een methode die wordt gebruikt om documenten en bestanden te doorzoeken en te indexeren.  Afhankelijk van het resultaat van een zoekactie werd de status werd niet altijd correct getoond op het scherm. Je kan de status terug vinden onderaan de overzichtsschermen:
User-added image
 
 • Wanneer een registratie wordt ingegeven in het Kalydeco register worden meerdere opvolgmomenten tegelijkertijd geactiveerd indien nodig. 
 • versie 1.12.5: bug fix om het probleem van een incompatible command end line op te lossen: deze bug veroorzaakte verzendproblemen voor organisaties met Windows servers die met Filesystem werken
 • version 1.12.7: aangezien sommige EM modules (X-connect) reeds compatibel waren met het verkeerde end line character, draait deze versie de situatie terug zoals in versie 1.12.3 (in afwachting van een ontwikkeling van X-connect om beide end line characters te ondersteunen (LF en CRLF)
 

HD4RES

 • De "elastic search" is een methode die wordt gebruikt om documenten en bestanden te doorzoeken en te indexeren.  Afhankelijk van het resultaat van een zoekactie werd de status werd niet altijd correct getoond op het scherm. Je kan de status terug vinden onderaan de overzichtsschermen:
User-added image
 • Speciale tekens en accenten worden nu correct getoond in HD4RES.

 

Feedback

 

Was this article helpful?


   

Feedback

Please tell us how we can make this article more useful.

Characters Remaining: 255