Reset Search
 
Artikel

Release Notes Version 1.11.x

Support article

 
Datum van laatste wijziging21-8-2019 12:56
OverzichtRelease Notes Versie 1.11.x
Content

Release notes Versie 1.11.x

 • Release datum: 17 juli 2017
 • Samenvatting HD4DP:  automatisch starten van een upgrade, verwijder alles en verzend alles functionaliteit, wijzig email adres, deel gemeenschappelijke gegevens tussen registers, demo omgeving is beschikbaar
 • Samenvatting HD4RES: verstuur alle vragen tot correctie in één keer, heropen deelname vanaf de participatie pagina 

Nieuwe mogelijkheden

HD4DP:

 • Voor administratie gebruikers bestaat er de mogelijkheid om manueel een upgrade te starten 
User-added image
 • Alle registraties kunnen in één keer verwijderd of doorgestuurd worden met behulp van nieuwe knoppen in HD4DP.  Enkel registraties zonder foutmeldingen en met status 'Open' kunnen verstuurd worden.
 User-added image
 • Gemeenschappelijke gegevens kunnen in verschillende registraties gedeeld worden. Welke velden tot deze zogenaamde stabiele data behoren is terug te vinden in de definitie van de data die terug te vinden is in de Data Collection Definition:
User-added image

Wanneer we een rijksregister nummer ingeven in een tweede register zullen alle beschikbare en stabiele data reeds ingevuld worden indien de registers hiervoor in aanmerking komen.
 
User-added image
 
 • Het is in de instellingen van het profiel van de gebruiker nu mogelijk om het email adres te wijzigen.
 User-added image


HD4RES:

 • De actieknop 'Vraag correcties' werd toegevoerd aan de overzichtslijst. Hierdoor is het mogelijk om correcties van een aantal registraties tegelijk te versturen met status 'Opmerking gevraagd'.
User-added image
 • De knop Heropen deelname werd toegevoegd aan de deelname pagina voor een gegevensprovider. Registraties die reeds uitgevoerd werden, worden hierdoor heropend. 
User-added image


Demo:

 • Vanuit de Data Definitie website is het mogelijk om naar de demo omgeving van de HD4DP applicatie te navigeren zonder dat het nodig is om in te loggen en door gebruik te maken van de knop 'Bekijk in HD4DP' in de documentatie van een register. 
User-added image
 

Improvements

HD4DP:

 • Indien er gebruik wordt gemaakt van LDAP voor gebruikersbeheer is de functionaliteit voor het opnieuw instellen van het wachtwoord niet meer beschikbaar 
 • Niet actieve velden worden niet meer weergegeven in de PDF
 • Verbetering aan de data collectie schermen voor administrators werden uitgevoerd: selectievakjes goedkeuren en ontzeggen werden toegevoegd 
 • De kolom 'Data Collecties' met alle beschikbare registers voor een gebruiker werd toegevoegd voor administrators


HD4RES:
 • DDE:
  • Vertalingen werden verhuisd van de DDE naar de data collectie definitie manager
  • Geringe wijzigingen aan een versie kunnen enkel aangemaakt worden indien de markering voor het openbaar maken van wijzigingen aan de versie is ingesteld in de configuratie parameters
  • Opties kunnen enkel toegevoegd worden onder keuzevelden in de DDE
 • Deelname pagina:
  • In de sectie Gegevensprovider staat de status filter 'uitgevoerd' n the section Data Providers, status filter ‘finalised’ in the data provider section is checked by default
  • In the section Data Providers, all the data providers are visible by default. The 'See More' button is not necessary anymore
 • Status berichten en registratie statistieken 
  • Hernoeming van 'Status berichten' naar 'Registratie Statistieken' 
  • De kolom 'Verwijderd' werd toegevoegd aan de Registratie Statistieken
  • Kolommen die niet gewijzigd worden werden verwijderd van de Status berichten pagina 
 

Bugfixes


HD4DP:

 • Indien een gegevensprovider toegang heeft tot geen enkel register worden duidelijke instructies weergegeven 
 • Data Collectie pagina: de melding 'Geen resultaat gevonden' wordt getoond als een zoekopdracht geen uitkomst heeft
 • Registratie pagina: een extra s Extra scrollbar when info text (question mark-icon) is not completely visible
 • Data Collectie pagina: onthoud de plaats van een registratie in het overzicht wanneer de details gesloten worden
 • Registratie pagina: opmerkingen worden geordend volgens de plaats van het veld in het document 
 • Deelname pagina: wanneer een gebruiker over onderliggende registers navigeert, wordt de knop visueel gewijzigd 


HD4RES:

 • Synchroniseren van de statussen tussen HD4DP en HD4RES

 

Feedback

 

Was this article helpful?


   

Feedback

Please tell us how we can make this article more useful.

Characters Remaining: 255