Reset Search
 
Artikel

Gegevensverwerking

Support article

 
Datum van laatste wijziging11-4-2018 15:59
OverzichtGegevensverwerking
Content

Registratie vorderingsverslag

De voortgang van een registratie is te vinden in het registratieprogressieverslag. Het rapport vindt u in het deelgedeelte van een register:


Als alternatief kan het rapport worden bereikt via het gedeelte Instellingen in het gedeelte 'Statusberichten'.

Registraties van data providers die correcties nodig hebben, moeten worden verwerkt voordat ze naar het datawarehouse kunnen worden verzonden.

De weergave is een weergave van de HD4DP statussen voor een register.

Statussen in HD4DP en HD4RES

Gegevens worden verzonden van HD4DP via HD4RES naar het data warehouse voor rapportage. HD4RES ontvangt en verzendt daarom informatie van en naar HD4DP en ontvangt updates van het datawarehouse.. 

Het gevolg is dat de statusen in HD4DP afhankelijk zijn van de statusen in HD4RES en vica versa. Bovendien is HD4RES ook afgedekt op het data warehouse.
Statussen worden zichtbaar in de sectie 'Data Collection':Een overzicht van deze statusen in de applicaties:

HD4DP  

 HD4RES

Beschrijving  

Bezig met verzenden

(Sending)

 

Gegevens worden verzonden van HD4DP naar HD4RES.

Ingezonden 
(Submitted)

Nieuw

Gegevens zijn aangekomen in HD4RES. De gegevens worden automatisch verzonden naar het data warehouse voor validatie.

Ingezonden
(Submitted)

Commentaar nodig

Een validatiefout of waarschuwing tijdens het validatieproces in het data warehouse. Er zijn opmerkingen nodig in HD4RES.

Ingezonden
(Submitted)

Bezig met verzenden 
(Sending)

Gegevens worden verstuurd van HD4RES naar HD4DP bij commentaar.

Open

Correcties aangevraagd 
(Corrections requested)

Reacties worden verstuurd naar de data provider in HD4DP. Actie vereist op de provider van gegevens.

Ingezonden (Submitted)

Nieuwe correctie
(New correction)

Reacties worden beantwoord en/of wijzigingen zijn gedaan. De gegevens worden automatisch verzonden naar het data warehouse voor validatie.

Goedgekeurd 
(Approved)

Goedgekeurd
(Approved)

Gegevens zijn aangekomen in HD4RES en het data warehouse.

Verwijderd 
(Delete)

Verwijderd
(Delete)

Gegevens werden verwijderd in HD4DP.

Fout (Error)

Fout (Error)

Er is een fout opgetreden. Neem contact op met support.health data@sciensano.be.

Opvolgen nodig (Follow up Needed)

Nieuwe opvolging (New Follow up)

Sommige registraties hebben opvolging nodig, vgl. Registraties met status Registraties met de status 'follow-up nodig'. Daarom worden aanvullende informatie gevraagd bij vooraf gedefinieerde mijlpalen, die worden gedefinieerd in de opzetfase van het register.


Registraties met status 'Correcties nodig' moeten worden herzien. De onderzoeker heeft opmerkingen die een update of revisie vereisen. Hij moet de gegevens verwerken (zie verder).
 

Gegevens verwerken

In de Gegevensverzameling sectie kunnen registraties worden verwerkt.

Om een volledige weergave van de status van een registratie te krijgen, zorg ervoor dat de kolom 'Statusbevestiging' zichtbaar isBij het openen van een registratie kunnen de details bekeken worden.
 

Communicatie met data providers voor records in status 'Commentaar nodig'

Als er tijdens het validatieproces in het Data Warehouse een validatiefout of waarschuwing plaatsvond, is herziening nodig.

Het validatie tab in het rechter paneel van het scherm geeft de gebruiker informatie over de fouten en waarschuwingen.De status is HD4DP is nog steeds 'Submitted', terwijl de status in HD4RES veranderde in 'Commentaar nodig'.

Als de gegevens na de herziening onjuist lijken te zijn, moet het record door de gegevensaanbieder worden herzien door middel van opmerkingen.

Wanneer u de knop 'Verzoek correcties' gebruikt, staat de status van de registratie in:

  • HD4RES verandert in 'Aangevraagde correcties'
  • ​HD4DP verandert in 'Open' (Open) 
Wanneer commentaar wordt toegevoegd, verandert de status in HD4RES naar 'Nieuwe reacties' en kan het opnieuw worden herzien. Het opnieuw opnemen van deze naar STG of met andere woorden het Data Warehouse (zie verder) zal leiden tot een vernieuwing van de gegevens.
 

Communicatie met het Data Warehouse door gegevens opnieuw te sturen naar STG

Het verzenden van gegevens naar het Data Warehouse gebeurt automatisch als eerste data wordt toegevoegd.

Als na de herziening de gegevens juist lijken  te zijn of gecorrigeerd zijn, kunnen de gegevens opnieuw worden genummerd naar STG.

In het eerste geval, wanneer de gegevens juist lijken, dienen de validatie regels te worden herzien door het ontwikkelteam of de registermanager.

Met de knop 'Re-submit to STG', stuurt u de gegevens naar het Data Warehouse en voert u de validatie regels opnieuw uit.

Gegevens inzake geweigerde registraties opnieuw versturen vanuit HD4RES

Wanneer een onderzoeker verbeteringen vraagt aan de data provider voor een registratie en geen antwoord krijgt, moet de onderzoeker de mogelijkheid hebben om de gegevens alsnog te verwerken. De data moeten vanaf dan met andere woorden door hemzelf goedgekeurd of afgekeurd kunnen worden.

Een onderzoeker kan de data dan ook opnieuw aanbieden aan de dataprovider in HD4RES. Indien er nog steeds geen antwoord volgt, kan de onderzoeker de registratie zelf goedkeuren of afkeuren.

Let op, indien data bewaard werd in HD4DP door de data provider maar niet verstuurd, dan zal deze data overschreven worden met de data van de onderzoeker bij het accepteren of weigeren van de data door de onderzoeker.

Feedback

 

Was this article helpful?


   

Feedback

Please tell us how we can make this article more useful.

Characters Remaining: 255