Reset Search
 
Artikel

Een CSV-bestand maken

Support article

 
Datum van laatste wijziging18-6-2018 9:38
OverzichtEen CSV-bestand maken
Content
Registraties in grote groep verwerken wordt gedaan door CSV-bestanden te verzenden. Deze bestanden zijn tekstbestanden dor meerdere registraties tegelijk kunnen bevatten en kunnen uit je hoofdsysteem gehaald worden.

De eerste stap is om het bestand correct aan te maken.
 

Via een CSV-editor

Microsoft Excel is een goede software om CSV-bestanden te bekijken, maar we raden het niet aan om CSV-bestanden te bewerken of aan te maken. In plaats daarvan raden we notepad++ of een andere tekstverwerker aan.

Er zijn een aantal aandachtspunten die je in acht moet nemen als je een CSV-bestand wil aanpassen in Excel. Excel interpreteert de inhoud, dat kan ervoor zorgen dat volgende dingen aangepast worden:
 • Voorafgaande cijfers nul verdwijnen in velden die herkend worden als nummeriek veld
 • Data als 3-9 kan automatisch veranderd worden naar 9 maart
 • De enige aanvaarde datumnottatie DD/MM/YYYY kan angepast worden (bijvoorbeeld naar DD/MM/YY)
 • Het decimaal scheidingsteken kan anders zijn dan dat in HD4DP, een komma (,) is correct
 • Wanneer een bestand opgeslagen wordt als .csv, gebruikt Excel een standaard standaard veldscheiding. HD4DP aanvaardt enkel CSV-bestanden met een punt-komma (;) als veldscheiding. Deze standaardinstelling van Excel kan aangepast worden in de instellingen van uw computer
 • De CSV moet geëncodeerd worden in UTF-8 formaat
 

Het document instellen

Elke kolom in het CSV-bestand moet herkend worden als een veld van een register door de HD4DP-applicatie. Daarom moet elke kolom in het bestand identiek hetzelfde zijn als de technische naam van het veld in het register.

Tip: Manueel ingevoerde data uit HD4DP downloaden zorgt ervoor dat je een correcte CSV binnenhaalt. Dit kan helpen om zelf een correct CSV-bestand te ontwikkelen.

De specificaties voor elk register en de bijhorende velden zijn gedefineerd en gedocumenteerd op https://www.healthdata.be/dcd.

Elk veld in het formulier kan ingevuld worden door een waarde in een CSV-bestand.
Een voorbeeldveld is “Date of last follow-up”, getoond in onderstaande afbeelding.


 
Dit veld is van het type "datum" en is verplicht (*). In de technische documentatie van deze datacollectie wordt dit als volgt getoond:Om dit veld in het CSV-bestand in te voegen is het voldoende om een kolom aan te maken met de naam “date_of_last_followup” en in te vullen met de bijhorende data, bijvoorbeeld een datum in formaat dd/mm/yyyy.
 
Velden kunnen verplicht, enkel-lezen en berekend (automatisch berekend) zijn. Velden kunnen ook een standaardwaarde bevatten.
 
Deze informatie is te vinden in de gedetaileerde technische omschrijving voor elke datacollectie.
 

Algemene informatie

 • Het scheidingsteken per kolom is punt-komma (;)
 • Het decimaal scheidingsteken voor nummers is de komma (,)
 • Het formaat van de Datum is dd/mm/yyyy
 

Basistypes

Afhankelijk van het type veld is er een andere notatie nodig van de data die verwacht wordt. De tabel hieronder beschrijft de verschillende basistypes en de regels over hoe de data ingevuld moet worden volgens het type.
TypeVerwacht formaat/inhoud
booleanTRUE, FALSE
datumdd/mm/yyyy
keuzecode van de keuzelist
lijstoption1_label|option2_label|etc.
multilinetekst
nummernummer (decimaal scheidingsteken = ,)
patientIDSSIN-nummer. Indien de persoon geen nummer heeft, veld leeg laten.
questionnairecode van de antwoordlijst
tekst●   tekst
●   als het een bindende referentielijst is: code van de lijst
●   als het een niet-bindende referentielijst is: code van de lijst of tekst
bijlage●   verwacht formaat: naam van het bestand (bijvoorbeeld test.txt)
●   verwachte extensie: .txt
●   bestand moet opgeslagen worden in dezelfde map als de map van het CSV-bestand


Geavanceerde types

Er zijn ook andere types dan bovenstaande standaardtypes. Zo kunnen er complexere structuren gemaakt worden. Onderstaande tabel toont deze types, met verklaring.

TypeCSV-kolomnaamVerwacht formaat
velden in een veldsetfieldset_label|field_labelafhankelijk van het veldtype
lijst (1 veld)list_label|fieldvalue1|value2|etc
lijst (blok met velden)list_label|0|field1
list_label|0|field2
list_label|1|field1
list_label|1|field2
etc.
afhankelijk van het veldtype
geneste velden onder keuze of meerkeuzechoice_label|nested_itemafhankelijk van het veldtype


Veldset

Een veldset is een verzameling van velden, zoals getoond in onderstaande afbeelding.

Anthropometry is de titel van de veldset en deze veldset bevat twee velden, weight en height.

Veldsets hebben geen nummer. Zie onderaan, Anthropometry.Secties hebben geen impact op het CSV-bestand, veldsets wel. De titel van de veldset moet in de veldnaam toegevoegd worden als volgt: fieldset_label|field_label.

Voorbeeld: voor de twee Anthropometry veldset velden weight en height onderaan zijn de correcte CSV-kolomnamen: anthropometry|weight en anthropometry|height.
 

Lijsten

Een lijst is een collectie van velden, zoals een veldset, maar met de toegevoegde eigenschap dat de collectie van velden herhaald kan worden.

Een voorbeeld is getoond in de afbeelding onderaan. “Birthdays of the biological children for this patient” is een lijst. Een lijst met één item bestaat uit twee velden, “Child birth month” en “Child birth year”. Voor elk kind kan er een item toegevoegd worden.

De CSV-kolomnaam bestaat uit de naam van de hoofding van de lijst en de veldnaam, samen met een teller om de verschillende items te onderscheiden. De correcte CSV-kolomnaam voor de twee lijstitems onderaan zijn:
 • birthdays_of_the_biological_children_for_this_patient|0|child_birth_month
 • birthdays_of_the_biological_children_for_this_patient|0|child_birth_month
 • birthdays_of_the_biological_children_for_this_patient|1|child_birth_month
 • birthdays_of_the_biological_children_for_this_patient|1|child_birth_year


Voor lijsten die bestaan uit één veld is er een simpelere implementatie mogelijk. De CSV-kolomhoofding bestaat enkel uit de lijsthoofding en meerdere waardes zijn voorzien in één kolom, gescheiden door een pipe-teken (|).

Bijvoorbeeld: voor de lijst in de afbeelding onderaan, de CSV-kolomhoofding is diagnosis_orphacode en de data voor de kolom is 562|702. Dit is het voorbeeld van een tekstveld met een referentielijst: de gegeven codes van de referentielijst is voldoende.


 

Geneste velden

Geneste velden zijn veldien die enkel beschikbaar worden wanneer een bepaalde optie geselecteerd is in het formulier. Een voorbeeld onderaan: het veld “Specify” wordt enkel beschikbaar als de checkbox “Other” aangeduid is. Deze velden hebben ook een gecombineerde CSV-kolomhoofding bestaande uit de het label van de keuzelijst en het label van het veld. Bijvoorbeeld, onderstaand, de correcte CSV-kolomhoofding is base_of_diagnosis|specify.
 


 

Bijlages

Wanneer een CSV-bestand aangemaakt wordt en in de map geplaatst word, kan het referenties bevatten naar datacollecties die bijlages toelaten.

Deze referenties zijn relatieve paden aan de locatie van het bestand. Als zo een referentie gebruikt wordt in het CSV-bestand wordt de inhoud van de bijlage geupload en gelinkt aan de registratie. De bijlage is dan beschikbaar zowel in HD4DP als in HD4RES wanneer de registratie verzonden wordt.

De bestanden kunnen maximaal 6 MB groot zijn.

Indien de datacollectie toelaat om bijlages te verzenden moet je de kolomnaam gebruiken in het CSV-bestand. Indien niet kan je het terugvinden op https://www.healthdata.be/dcd/#/collections of je kan Support.Healthdata@sciensano.be contacteren.

Voeg de kolomnaam toe aan de hoofding van het CSV-bestand en voeg de bestandsnaam toe als waarde in de kolom.
Bijvoorbeeld: “picture.png”

Plaats het CSV-bestand in de correcte map (organisatiemap, dan registermap), samen met “picture.png”. De applicatie leest het CSV-bestand en maakt een nieuwe registratie aan.

Open de registratie en kijk na of de bijlage correct is toegevoegd.

Feedback

 

Was this article helpful?


   

Feedback

Please tell us how we can make this article more useful.

Characters Remaining: 255