Reset Search
 
Artikel

Context toevoegen in DDE

Support article

 
Datum van laatste wijziging3-5-2017 14:44
Overzicht
Content
Het DDE biedt meerdere mogelijkeden om contect toe te voegen aan een formulier:
  • Helptekst bij secties: Het is mogelijk om helptekst toe te voegen bij secties door te klikken op het relevante deel in de DDE en het 'Help'-veld in te vullen. Deze tekst wordt standaard weergegeven in het formulier.
 
  • Helptekst bij velden: Net zoals bij secties kan er ook helptekst toegevoegd worden bij velden. Standaard wordt deze helptekst getoond nadat er geklikt wordt op de bijhorende infoknop in het formulier. Indien dit niet voldoende is, kan de helptekst ook standaard getoond worden door de optie 'Show help text inline' aan te vinken.
  • Informatievelden: Het is ook mogelijk om simpele informatievelden toe te voegen, deze zijn enkel-lezen-velden die extra informatie kunnen geven om de gebruiker te helpen.
Helpteksten en informatievelden laten standaard HTML toe.

Feedback

 

Was this article helpful?


   

Feedback

Please tell us how we can make this article more useful.

Characters Remaining: 255